Start

Insiktslyftet startade som ett hobbyprojekt och en blogg för kooperativt länksamlande bland likasinnade. Länkarna som delades handlade om allt från raw food till permakultur, vertikalt odlande i höghus och biodling på skolgårdar till stadsodling och aquaponics.

När vi började fanns väldigt lite av det i Sverige och länkarna fick vi in via tips från vänner och bekanta som var minst lika nördiga som vi själva. Sedan slog det oss, vi behövde ju sätta spaden i marken själva med, inte bara dela med oss av länkar. Därmed åkte sajten på en slags ofrivillig semster, följt av nyhetstorka.

Nu finns det plötsligt många goda exempel runt om i hela landet och vi växlar därför över till att ta ett lite bredare grepp avseende uthållighet för de stadsboende (urban resilience).

Även om mycket pekar i en riktning som innebär att vi alla kommer att behöva återgå till att leva i mindre byar och ägna betydligt större del av vår dagliga tid åt att förse oss själva och varandra med vatten, mat, värme, kläder och tak över huvudet helt oavsett om förändringen sker gradvis eller i form av en serie av katastrofer – en del orsakade av klimatförändringarna, en del av homo sapiens åtskilliga brister – så finns det en poäng i att kombinera en preppermentalitet (hoppas på det bästa och förbereda sig på det värsta) med ett aktivt utforskande av olika alternativ som kan göra det möjligt att fortsätta idka någon form av civiliserat samhälle även i en ny tid.

Vi vet att fossila bränslen snart tar slut och att det medför energibrist samt leder till att saker vi tagit för givet inte längre kommer vara självklara inslag i vår vardag. Solceller och vindkraft är exempel på prylar som i nuvarande design kräver fossila bränslen för att kunna såväl tillverkas som monteras och repareras. Det betyder inte att vi är emot dem, bara att vi inte tror att det är smart att lita på att de lösningarna ska fungera på längre sikt om vi inte även finner lågteknologiska komplement och faktiskt – vilket nog är svårast – anpassar vårt sätt att leva.

Fosforbrist och brist på näringsrika jordar är också hotbilder, där hydro- och aquaponics inte bidrar till att lösa grundproblemet som är våra urlakade och stundtals även förgiftade odlingsförhållanden. Vi kan förvisso använda oss av dem för att undkomma våra egna gifter, men behöver fortfarande förse dem med näringsämnen. De spolar vi idag ofta ned i toaletten tillsammans med medicinrester och sedan blandar vi dem med industriavfall till ett giftigt slam rikt på bland annat kadmium som vi inte kan ha till något alls. Att överväga att upphöra med vattenspolande toaletter och finna lösningar för komposttoaletter även i städer kan därför vara klokt.

Att odla matjord genom kompostering och genom att skapa goda förutsättningar för mikroberna att bilda näringsrik mull av våra mat- och trädgårdsrester, hit hör även resterna av fiskrens från de matfiskar vi odlat i aquaponin, är också en mycket klok investering. Höns, bin, maskar och proteinrika insekter kan tillsammans hjälpa oss att hålla de jordar vi har i ett gott skick. Även boskap som vallas till olika områden kan, enligt studier bidra till att skapa ny grönska och rehabilitera mark. Industrihampa kan rena marken och samtidigt ge värdefullt material som kan användas för väldigt många olika ändamål.

Så räkna med att vi återkommer med nya tag under 2018.

%d bloggers like this: