Om insiktslyftet

Hej!

Mitt namn är Göran Golcher. Insiktslyftet är en del av ett passionerat hobbyprojekt där jag tillsammans med några likasinnade, vill underlätta samverkan och kunskapsutbyte mellan oss och andra inom områden som;

  • prepping och survivalism med en vilja att överleva tillsammans med andra
  • aquaponics, permakultur, stadsodling (urban farming), window farming, container gardening och vertical farming

Sedan jag började skriva och samla länkar har två mycket intressanta företagssatsningar dykt upp – http://www.plantagon.com (vertical farming) och https://www.facebook.com/SwedenUrbanFarms (aquaponics/permaculture) i Sverige. Dessa satsningar visar att det finns en nyfikenhet och ett reellt intresse för att ta dessa visioner från hobbystadiet och forskningslabbet ut till verkligheten i stor skala.

Även om också jag vill att vi ska kunna ha storskalig produktion i skyskrapor i våra städer för att på det sättet eliminera problemen med det industriella jordbruket, tror jag också starkt på att fortsätta göra satsningar som gör det ekonomiskt lönsamt för enskilda individer och familjer att göra sitt eget bidrag till självförsörjning och en omställning från det agrala till det hortikulturella samhället.

Att tänka sig en annan typ av städer, med en annan livsstil och ett annorlunda fokus än dagens masskonsumtion skrämmer många. Insiktslyftet är inte avsett att vara en politisk konstruktion – för varken åt höger eller åt vänster verkar man alls intresserade av att kliva utanför det system som skapar de problem vi alla står inför.

Globala aktörer tillåts skövla och plundra, samt förgifta både moder jord, bönderna och de grödor de odlar på allt mer urlakade och näringsfattiga jordar. Likt enorma gräshoppor lämnar det moderna jordbruket inget annat än ökensand efter sig samt förgiftat grundvatten och försurade, övergödda vattendrag och hav.

Men det finns en gräsrotsrörelse, ett nyvaknande. Allt fler vill köpa ekologiskt, obesprutat, närodlat. Många vill leva på ren mat som skapats på ett hållbart sätt, i harmoni med naturens olika ekosystem.

Vi vill inte ha mat som pumpats full av toxiner, skördats innan den är mogen för att klara av transporten och sedan fraktats halva jordklotet till vårt köksbord…

Ännu fler håller dessutom på att vakna upp till insikten att de dessutom dödar den sista näringen när de lagar maten. Hälsovinsterna från rawfood och juiceing där man bibehåller aktiva enzymer och vitaminer lockar många att vilja pröva själva – och då märks det ännu tydligare att det råder akut brist på näringsrika, giftfria och närodlade grönsaker och frukter i butikerna.

En lösning är att börja odla själv – att bryta upp asfalten och ta tillbaka makten över matproduktionen. En annan är att börja samarbeta och använda ren teknik för att odla med naturens kretslopp som förebild.

Vi har en dröm om att sprida positiva visioner, kunskap och engagemang till en kritisk massa för att vi ska kunna förverkliga målet om att förvandla våra städer till gröna, självförsörjande oaser där giftfria, närodlade och näringstäta frukter, grönsaker, fisk och gräsbetat kött, samt ägg och höns finns att tillgå.

Vi inser att inte alla är beredda att bli veganer så vi förordar det näst bästa ur hälsoperspektivet – ett kraftigt minskat intag av animalier samt att de man ändå äter ska ha levt fria från det vansinniga industriella missbruket av såväl dåligt foder som överanvändning av antibiotika.

Idag är det nämligen jordbrukets slentrianmässiga utfordring av nötkreatur med majs (som de inte är gjorda för att äta men som de precis som vi blir feta av fort) som gör att djuren blir sjuka (vilket man då i gengäld övermedicinerar för) vilket i sin tur gör att vi får allt fler antibiotikaresistenta bakteriestammar (vilket på sikt gör att vi själva riskerar utrotas för att vi ville ha en billig söndagsstek).

%d bloggers like this: